Інформація про розділ


Статті

 
Випуск Назва
 
№ 1(26) (2009) Порівняльна оцінка методів корекції регіонарної гемодинаміки у комплексному лікуванні хворих із cиндромом діабетичної стопи Анотація   PDF
О. Є. Каніковський, С. В. Сандер, С. І. Андросов, М. М. Рубан
 
№ 2(27) (2009) Застосування спектрального аналізу вимови голосних для прогнозування динаміки нейром'язових стенозів гортані у ранній поопераційний період Анотація   PDF
В. А. Паламарчук
 
№ 1(26) (2009) Сучасні аспекти діагностики та лікування вузлових форм зоба Подробиці   PDF
А. Є. Коваленко, М. Ю. Болгов, Ю. М. Таращенко
 
№ 2(27) (2009) Тактика лікування артеріо-венозної мальформації головного мозку під час вагітності Подробиці   PDF
С. О. Литвак, О. О. Литвак
 
№ 1(26) (2009) Поліпшення результатів хірургічного лікування гнійно-некротичних форм синдрому діабетичної стопи Подробиці   PDF
С. С. Ксенофонтов, О. М. Білозерцев, М. М. Башмаков, І. Д. Гудинов
 
№ 2(27) (2009) Регіональна модель профілактики йодного дефіциту Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, О. А. Труш, М. Є. Маменко, Н. А. Бєлих
 
№ 1(26) (2009) Зміни системи гемостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоміопатією Подробиці   PDF
В. О. Сергієнко
 
№ 1(26) (2009) Хірургічна тиреоїдна патологія у хворих гемодіалізної популяції Анотація   PDF
С. С. Ксенофонтов, І. Д. Гудинов, О. М. Білозерцев, Г. С. Ксенофонтова
 
№ 2(27) (2009) Особливості варіативності артеріального тиску у хворих із діабетичною кардіоміопатією Анотація   PDF
В. О. Сергієнко
 
№ 1(26) (2009) Комплексний метод хірургічного лікування поширених гнійно-некротичних флегмон у хворих із цукровим діабетом Подробиці   PDF
О. Б. Кутовий, С. О. Косульников, С. І. Карпенко, К. В. Кравченко, С. О. Тарнопольський, Л. Ф. Косульникова
 
№ 2(27) (2009) Діагностичні можливості кристалографії сльози в оцінці компенсації цукрового діабету Подробиці   PDF
Н. Г. Завгородня, К. О. Костровська, А. О. Ісакова, І. О. Поплавська, О. А. Рудичева, М. Б. Безуглий
 
№ 1(26) (2009) За і проти чинника некрозу пухлин альфа як маркера ожиріння та інсулінорезистентності на прикладі клінічного дослідження Подробиці   PDF
О. П. Кіхтяк
 
№ 1(26) (2009) Поопераційний гіпотиреоз: сучасна оцінка та лікувальна тактика Подробиці   PDF
Р. Д. Макар
 
№ 2(27) (2009) Оцінка ролі трансформуючого чинника росту бета у дітей, хворих на цукровий діабет, у формуванні діабетичної нефропатії Подробиці   PDF
Г. О. Леженко, О. Є. Пашкова, А. В. Каменщик, О. М. Чакмазова, Ю. Л. Славкін, В. О. Корольов, О. В. Глушкова, І. Н. Репинська
 
№ 1(26) (2009) Хірургічна тактика за гострого калькульозного холециститу у хворих на цукровий діабет Подробиці   PDF
В. В. Міщенко, П. І. Пустовойт, О. В. Осипенко, Р. Ю. Вододюк
 
№ 2(27) (2009) Особливості впливу статевих стероїдів на органи-мішені та їх взаємозв'язок із моноамінами залежно від клінічного перебігу пубертатних маткових кровотеч Анотація   PDF
В. О. Диннік, Т. Н. Суліма
 
№ 1(26) (2009) Клініко-лабораторне тлумачення діабетичної нефропатії Анотація   PDF
В. О. Корольов, О. В. Глушкова, І. Н. Репинська
 
№ 1(26) (2009) Дистанційна радіаційна динамічна теплометрія у контролі перебігу гнійно-некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи Анотація   PDF
В. В. Міщенко, В. В. Горячий, П. В. Строганов, Бхалла Сінгіт
 
№ 2(27) (2009) Профілактика специфічних ускладнень після хірургічних втручань на щитоподібній залозі Анотація   PDF
О. В. Погорєлов, О. Ю. Воскобойнік
 
№ 1(26) (2009) Особливості хірургічного лікування пацієнтів із зобом великих розмірів Анотація   PDF
М. П. Павловський, В. І. Коломійцев, О. М. Сироїд
 
№ 2(27) (2009) Стан колатерального судинного русла та перспектива його корекції шляхом форсованого лаважу у комплексному лікуванні діабетичної ангіопатії Подробиці   PDF
С. В. Сандер
 
№ 1(26) (2009) Хірургічне лікування нейроендокринних пухлин підшлункової залози Анотація   PDF
М. П. Павловський, В. І. Коломійцев, Н. І. Бойко, О. В. Лукавецький, Я. І. Гавриш, Б. О. Наконечний, О. М. Лерчук
 
№ 2(27) (2009) Хірургічне лікування пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою та метаболічним синдромом Подробиці   PDF
О. М. Сироїд
 
№ 1(26) (2009) Стан регіонарної гемодинаміки у хворих на гіпотиреоз Подробиці   PDF
Н. Б. Зелінська
 
№ 4(25) (2008) Фенотиповий профіль лімфоцитів периферичної крові у хворих на рак щитоподібної залози у ранні терміни після радіойодтерапії Анотація   PDF
Г. А. Замотаєва, Н. М. Степура
 
226 - 250 з 287 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>