Інформація про розділ


Статті

 
Випуск Назва
 
№ 3(63) (2018) Ефективність гібридних артеріальних реконструкцій у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки Подробиці
Сергій Миколайович Діденко
 
№ 1(22) (2008) Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у молодших школярів промислових міст Луганської області Подробиці   PDF
М. Є. Маменко
 
№ 1(22) (2008) Вибір хірургічного доступу у ході операцій на надниркових залозах Подробиці   PDF
О. С. Ніконенко, С. Н. Завгородній, О. В. Губка, О. О. Подлужний
 
№ 1(22) (2008) Частота виявлення антитіл до тиреопероксидази та глютаматдекарбоксилази серед хворих на цукровий діабет 1-го типу Подробиці   PDF
П. М. Лихоносов, Б. М. Маньковський
 
№ 1(22) (2008) Розчинний рецептор кінцевих продуктів посиленого глікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу: зв'язок з інсулінорезистентністю Подробиці   PDF
М. Ю. Горшунська, Ю. І. Караченцев, Н. С. Краснова, Е. Йенсен, О. І. Гладких, В. В. Полторак
 
№ 1(22) (2008) Лікування метаболічного синдрому у дітей із застосуванням препарату Гепадиф® Подробиці   PDF
Н. Б. Зелінська, Т. М. Бегутова
 
№ 1(22) (2008) Повторні операції за раку щитоподібної залози Подробиці   PDF
Ю. М. Стернюк
 
№ 3(44) (2013) Доцільність комплексного підходу до використання імуногістохімічних досліджень у діагностиці пухлин Подробиці   PDF
М. Туффаха, С. Г. Гичка, Д. Шмідт-Шнайдерс
 
№ 3-4(48) (2014) Результати вивчення катамнезу завершення вагітності у жінок із анамнестичним невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії Анотація   PDF
Л. М. Семенюк
 
№ 3-4(48) (2014) Відновлення функціональної здатності яєчників у поопераційний період у жінок із синдромом полікістозних яєчників Анотація   PDF
О. О. Литвак, О. Я. Гирявенко, Л. В. Дем'яненко
 
№ 3-4(48) (2014) Оптимізація методу відновлення репродуктивної функції у жінок із субмукозною міомою матки Анотація   PDF
О. П. Дорогая
 
№ 3-4(48) (2014) Попередження поопераційного гіпопаратиреозу у тиреоїдній хірургії за допомогою нового методу автотрансплантації прищитоподібної залози Подробиці   PDF
С. М. Черенько, О. С. Ларін, Р. М. Січінава, В. Г. Хоперія, Б. Д. Черпак
 
№ 3-4(48) (2014) Вплив браку вітаміну D на перебіг захворювання та раннього поопераційного періоду у хворих на первинний гіперпаратиреоз Анотація   PDF
С. М. Черенько, Г. В. Бандура
 
№ 3-4(48) (2014) Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D зі зниженою функцією щитоподібної залози Анотація   PDF
В. В. Поворознюк, І. В. Паньків
 
№ 3-4(48) (2014) Кількісна цінка ендотеліальної дисфункції у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2-го типу й артеріальною гіпертензією протягом 1 року лікування блокаторами рецепторів ангіотензину ІІ Анотація   PDF
Н. О. Перцева
 
№ 3-4(48) (2014) Оцінка ефективності різних методів місцевого лікування діабетичних виразок стопи з урахуванням ступеня ішемії Анотація   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 3-4(48) (2014) Апликаційна сорбційна терапія гнійно-некротичних виразок у хворих із нейроішемічною формою синдрому діабетичної стопи Анотація   PDF
М. О. Приступюк
 
№ 3-4(48) (2014) Поширеність надмірної маси тіла та ожиріння у дітей із синдромом Шерешевського-Тернера в Україні Анотація   PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба, Н. Л. Погадаєва
 
№ 2(47) (2014) Субклінічний синдром Кушінга та його значення в ендокринології та хірургії надниркових залоз Подробиці   PDF
С. М. Черенько, О. А. Товкай, Л. В. Щекатурова, О. Е. Третяк
 
№ 2(47) (2014) Визначення ризиків ампутації та смерті у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи та критичною ішемією нижніх кінцівок Подробиці   PDF
М. Б. Горобейко
 
№ 2(47) (2014) Алгоритм діагностики осетопорозу та оцінка ризику переломів у жінок із цукровим діабетом 2-го типу у постменопаузальний період Подробиці   PDF
М. Л. Кирилюк, Л. В. Щекатурова, О. Е. Третяк, А. В. Підаєв
 
№ 2(47) (2014) Структура та динаміка інвалідності внаслідок цукрового діабету в осіб молодого віку в Тернопільській області Подробиці   PDF
М. В. Вернигородська, В. С. Вернигородський, В. Ю. Забур'янова, О. Б. Яворовенко, І. Ф. Банадига
 
№ 2(47) (2014) Екскреція катехоламінів на тлі ожиріння у дитячому віці Подробиці   PDF
Г. В. Косовцова
 
№ 2(47) (2014) Порушення серцевого ритму у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та інфарктом міокарда Подробиці   PDF
О. І. Карпенко, О. О. Карпенко, С. В. Безуглова, Л. В. Мицкевич, Т. І. Злова
 
№ 1(46) (2014) Спіральна комп'ютерна томографія шиї з різними варіантами техніки сканування у діагностиці нейропатичних стенозів гортані у пацієнтів із раком щитоподібної залози Анотація   PDF
В. О. Паламарчук, Я. І. Черноусов
 
1 - 25 з 287 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>