Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому

Автор(и)

  • В. І. Паньків Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ
  • Т. Ю. Юзвенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

DOI:

https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016.77559

Ключові слова:

субклінічний гіпотиреоз, ожиріння, метаболічний синдром

Анотація

Мета роботи – встановити взаємозв’язок між статтю, віком хворих, масою тіла, показниками вуглеводного гомеостазу і функціональним станом щитоподібної залози (ЩЗ) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС).

Матеріали та методи. Обстежено 248 хворих на ІХС. Розраховували ІМТ за формулою: маса (кг) / зріст (м2). Концентрацію інсуліну і тиреотропного гормону (ТТГ) у сироватці крові визначали методом ІФА, використовуючи набори реагентів третього покоління. Індекс HOMA-IR розраховували за формулою: інсулін (мОд/л)×глюкоза (ммоль/л) /22,5.

Результати та обговорення. Субклінічний гіпотиреоз виявлений у 16,7% жінок і 6,9% чоловіків. Підвищення рівня ТТГ у сироватці крові корелювало з показниками ІМТ як у групі жінок, так і чоловіків. У хворих на ожиріння і цукровий діабет (ЦД) 2 типу рівень ТТГ був достовірно вищий, ніж у хворих без ожиріння. Показник інсулінорезистентності був максимальним у групі хворих на ІХС з ожирінням. Рівень ТТГ у сироватці крові обстежених з ІХС тісно взаємопов’язаний з ІМТ і наявністю у хворих порушень вуглеводного обміну. Показник інсулінорезистентності був максимальним у групі хворих на ІХС із ожирінням.

Висновки. Зниження функціональної активності ЩЗ потенціює процеси, які лежать в основі метаболічного синдрому. 

Біографії авторів

В. І. Паньків, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паньків Володимир Іванович, д.мед.н., проф., завідувач відділу клінічної тиреоїдології 

Т. Ю. Юзвенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Юзвенко Тетяна Юріївна, к.мед.н., ст. наук. співр., зав. відділу профілактики та лікування цукрового діабету

Посилання

Алиева Л.Н. Особенности течения и терапии гипотиреоза у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы / Л.Н. Алиева, Г.А. Молдахметова, Д.М. Манажонова [и др.] // Терапевтический вестник. – 2012. – No 2. – С. 7–9.

Вацеба Т.С. Корекцiя iнсулiнорезистентностi у хворих на первинний гiпотиреоз в умовах йодної недостатностi / Т.С. Вацеба, Н.В. Скрипник // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – No 6 (54). – С. 92–93. https://doi.org/10.22141/2224-0721.6.54.2013.84646

Волкова А.Р. Субклинический гипотиреоз как новый компонент метаболического синдрома / А.Р. Волкова, Е.И. Красильникова, О.А. Беркович [и др.] // Профилактическая и клиническая медицина. – 2010. – No 3–4. – С. 71–75.

Громнацкая Н.Н. Тиреоидная функция как патогенетический фактор развития метаболического синдрома у детей / Н.Н. Громнацкая // Украинский журнал детской эндокринологии. – 2014. – No 3 (11). – С. 26–30.

Юзвенко Т.Ю. Особливості перебігу цукрового діабету 2-го типу у поєднанні з гіпотиреозом / Т.Ю. Юзвенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – No 8 (72). – С. 73–77. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.8.72.2015.72341

Amati F. Improvements in insulin sensitivity are blunted by subclinical hypothyroidism / F. Amati, J.J. Dube, M. Stefanovic-Racic [et al.] // Med. Sci. Sports Exerc. – 2009. – V. 41, No 2. – P. 265–269. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e318187c010

Brenta G. Why can insulin resistance be a natural consequence of thyroid dysfunction? / G. Brenta // J. Thyroid. Res. – 2011. – V. 3. – P. 129–143. https://doi.org/10.4061/2011/152850

Garber J.R. Clinical Practice Guidlines for Hypothyroidism in adults. Cosponsored by the American Association of the Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association / J.R. Garber, R.H. Cobin, H. Gharib [et al.] // Endocr. Pract. – 2012. – V. 18, No 6. – P. 988–1028. https://doi.org/10.1089/thy.2012.0205

Handisurya A. Effects of thyroxine replacement therapy on glucose metabolism in subjects with subclinical and overt hypothyroidism / A. Handisurya, G. Pacini, A. Tura [et al.] // Clinical Endocrinology. – 2008. – V. 69, No 6. – P. 963–969. https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2008.03280.x

Helfand M. Screening for subclinical thyroid dysfunction in nonpregnant adults: a summary of the evidence for the U.S. preventive services task force / M. Helfand // Clinical Guidelines. – 2004. – V. 140, No 2. – P. 128–141. https://doi.org/10.7326/0003-4819-140-2-200401200-00015

Iwen K. Thyroid hormone and the metabolic syndrome / K. Iwen, E. Schroder, G. Brabant // UK Eur. Thyroid J. – 2013. – V. 2. – Р. 83–92. https://doi.org/10.1159/000351249

Kahaly G.J. Thyroid hormone action in the heart / G.J. Kahaly, W.H. Dillmann // Endocr. Reviews. – 2005. – V. 26, No 5. – P. 704–728. https://doi.org/10.1210/er.2003-0033

Owecki M. Hypothyroidism has no impact on insulin sensitivity assessed with HOMA-IR in totally thyroidoectomized patients / M. Owecki, E. Nikisch, J. Sowinski // Acta. Clinica Belgica. – 2006. – V. 61, No 2. – P. 69–73. https://doi.org/10.1179/acb.2006.013

Pearce E.N. Hypothyroidism and dislipidemia: modern concepts and approaches / E.N. Pearce // Current Cardiology Report. – 2004. – V. 6, No 6. – Р. 451–456. https://doi.org/10.1007/s11886-004-0054-3

Reihr T. Thyroid hormones and their relation to weight status / T. Reihr, A. Isa, G. de Sousa [et al.] // Horm. Res. – 2008. – V. 70. – P. 51–57. https://doi.org/10.1159/000129678

Rodondi N. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease: a meta-analysis / N. Rodondi, D. Aujesky, E. Vittinghoff [et al.] // Am. J. Med. – 2006. – V. 119, No 7. – P. 541–551. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.09.028

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-06

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження