Мінеральна щільність кісткової тканини у постменопаузних жінок різного віку з цукровим діабетом 2 типу

Автор(и)

  • М. Л. Кирилюк Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-4996-8712
  • Л. В. Щекатурова Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ
  • Я. О. Атанова Клiнiка сiмейноï медицини «Здравиця», Київ

DOI:

https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016.77462

Ключові слова:

постменопауза, цукровий діабет 2 типу, мінеральна щільність кісткової тканини

Анотація

Мета дослідження – оцінка мінеральної щільності кісток у постменопаузних жінок різного віку із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу залежно від стажу діабету та виду цукрознижувальної терапії.

Матеріали та методи. Мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) було досліджено у 38 постменопаузних пацієнток із ЦД 2 типу (середній вік – (64,36±1,95) року, середня тривалість діабету – (10,68±1,88) року, середній рівень глікованого гемоглобіну – 9,02±0,29 (%)). У групі контролю обстежено 27 практично здорових постменопаузних жінок (середній вік склав (59,62±2,59) року). Для оцінки стану МЩКТ використовували двохенергетичну рентгенівську абсорбціометрію (Dual-energy X-ray Absorbtiometry – DXA).

Результати та обговорення. Виявлено, що у групі жінок із ЦД 2 типу з віком достовірно збільшується питома вага жінок з остеопенічним синдромом тільки в зоні L1–L4 хребта (вік ≤60 років – 30,8±12,8 (%) vs вік >60 років – 48,0±9,9 (%), P<0,001). Показано, що зі збільшенням тривалості діабету понад 10 років достовірно збільшується питома вага жінок з остеопенічним синдромом на рівні стегнової кістки (стаж ≤10 років – 33,3±10,5 (%) vs стаж >10 років – 50,0±12,5 (%), P<0,01). Виявлено достовірне збільшення питомої ваги жінок з остеопенічним синдромом на рівні стегнової кістки, що отримають інсулінотерапію, порівняно з групою жінок, що отримують лікування пероральними цукрознижувальними препаратами (ПЦЗП) (інсулінотерапія – 66,7±15,7 (%) vs ПЦЗП – 55,5±10,8 (%), P<0,05). Вказується на необхідність поглиблених подальших дослідженнь для визначення механізму впливу ЦД на МЩКТ на тлі застосування сучасних цукрознижувальних препаратів.

Висновки. У постменопаузних жінок із ЦД 2 типу гірші показники щільності кісток на рівні стегна у віці ≤60 років та зі стажем діабету понад 10 років. Для поліпшення мінеральної щільності стегнової кістки рекомендуються ПЦЗП, а для зменшення ламкості хребців поперекового відділу хребта – інсулінотерапія чи ПЦЗП.

Біографії авторів

М. Л. Кирилюк, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Кирилюк Михайло Лазарович, д.мед.н., проф., зав. відділу нейроендокринології та загальної ендокринології

Л. В. Щекатурова, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Щекатурова Лючія Вячеславівна, к.мед.н., ст.н.с. відділу нейроендокринології та загальної ендокринології

Я. О. Атанова, Клiнiка сiмейноï медицини «Здравиця», Київ

Я.О. Атанова

Посилання

Вайда В.М. Мінеральна щільність кісткової тканини хребта у жінок різного віку / В.М. Вайда // Літопис травматології та ортопедії. – 2011. – No 1–2. – C. 244–245.

Вербовая Н.И. Минеральная плотность костной ткани и ее метаболизм при сахарном диабете II типа у больных старших возрастных групп / Н.И. Вербовая, О.В. Косарева // Клин. Геронтология. – 2003. – No 4. – C. 26–28.

Кирилюк М.Л. Алгоритм діагностики остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді із цукровим діабетом 2 типу та оцінка прогнозу ризику переломів. Інформаційний лист / М.Л. Кирилюк, Л.В. Щекатурова, О.Е. Третяк – Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. – 5 с.

Паньків І.В. Стан кісткової тканини за синдрому тиреотоксикозу / І.В. Паньків // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2016. – №1(53). – С. 34–40. https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(53).2016.75742

Поворознюк В.В. Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці / В.В. Поворознюк, Д. Ханс, Н.І. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. − 2014. − No 4 (16). − С. 14–22. https://doi.org/10.22141/2224-1507.4.16.2014.79638

Поляков И.В. Практическое пособие по медицинской статистике. / И. В. Поляков, Н. С. Соколова. – Л. : Медицина, 1975. – 125 с.

Руяткина Л.А. Состояние костной ткани при сахарном диабете 2 типа / Л.А. Руяткина, А.В. Ломова, Д.С. Руяткин // Фарматека. − 2013. − No 5. − С. 25–31.

Gorman E. Bone Health and Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review / E. Gorman, A.M. Chudyk, K.M. Madden, M.C. Ashe // Physiother. Can. – 2011. – Winter, 63(1). – Р. 8–20. https://doi.org/10.3138/ptc.2010-23bh

Kirkman S.M. Diabetes in older adults: A consensus report / S.M. Kirkman, V.J. Briscoe, N. Clark et al. // J. Am. Geriatr. Soc. – 2012. – 60 (12). – P. 51–59. https://doi.org/10.1111/jgs.12035

Ma L. Association between bone mineral density and type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies / L. Ma, O. Ling, L. Jiang et al. // Eur. J. Epidemiol. – 2012. – No 27. – P. 319–332. https://doi.org/10.1007/s10654-012-9674-x

Meema H.E. The relationship of diabetes mellitus and body weight to osteoporosis in elderly females / H.E. Meema, S. Meema // Can. Med. Assoc. J. – 1967. – 96. – P. 132–139.

Melton L.J. III A bone structural basis for fracture risk in diabetes / L.J. III Melton, B.L. Riggs, C.L. Leibson et al. // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2008. – 93. – P. 4804–4809. https://doi.org/10.1210/jc.2008-0639

On the assessment of osteoporosis at primary health care level // Summary Meeting Report Brussels, Belgium, 5–7 May 2004.

Petit M.A. Bone mass and strength in older men with type 2 diabetes: the Osteoporotic Fractures in Men Study / M.A. Petit, M.L. Paudel, B.C. Taylor et al. // J. Bone Miner. Res. – 2010. – 25. – P. 285–291. https://doi.org/10.1359/jbmr.090725

Sauque–Reyna L. Bone mineral density in patients with type 2 diabetes / L. Sauque-Reyna, M.A. Salcedo-Parra, P.R. Sánchez-Vargas et al. // Rev. Inves. Clin. – 2011. – Vol. 63, No 2. – P. 162–169.

Sosa M. Bone mineral metabolism is normal in non-insulin-dependent diabetes mellitus / M. Sosa, M. Dominguez, M. Navarro et al. // J. Diabetes Complications. – 1996. – No 10. – P. 201–205. https://doi.org/10.1016/1056-8727(95)00062-3

Vestergaard P. Discrepancies in bone mineral density and fracture risk in patients with type 1 and type 2 diabetes: a meta-analysis / P. Vestergaard // Osteoporos. Int. – 2007. – No 18. – P. 427–444. https://doi.org/10.1007/s00198-006-0253-4

Yaturu S. Decreased bone mineral density in men with metabolic syndrome alone and with type 2 diabetes / S.Yaturu, S. Humphrey, C. Landry, S.K. Jain // Med. Sci. Monit. – 2009. – 15 (1). – CR. 5–9.

Zhou Y. Prevalence and predictors of osteopenia and osteoporosis in postmenopausal Chinese women with type 2 diabetes / Y. Zhou et al. // J. Diabetes Res. Clin. Pract. – 2010. – No 90. – P. 261–269. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2010.09.013

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-06

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження