Ожиріння у хворих на цукровий діабет 2-го типу: медичні та соціальні аспекти

Автор(и)

  • Z. G. Krushinska Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
  • T. Yu. Yuzvenko Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
  • S. M. Tkach Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2019-4-36

Ключові слова:

цукровий діабет 2-го типу, ожиріння, індекс маси тіла, лікування цукрового діабету, тривалість цукрового діабету, рівень HbА1с, інфаркт міокарда, інсульт, синдром діабетичної стопи

Анотація

Визнання цукрового діабету (ЦД) та ожиріння глобальними неінфекційними епідеміями обумовлює потребу в проведенні наукових досліджень з визначення механізмів, що лежать в основі поєднання ЦД та ожиріння, і вивчення чинників, які до цього призводять. Мета роботи — визначити взаємозалежність індексу маси тіла (ІМТ) та медичних і соціальних чинників у хворих на ЦД 2-го типу, а також вивчити вплив ожиріння на ефективність їхнього лікування. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 2264 хворих на ЦД 2-го типу (1186 чоловіків та 1078 жінок), які перебували на лікуванні в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. У хворих визначали ІМТ залежно від території та місця їхнього проживання, тривалості ЦД, медикаментозної тактики, рівня глікованого гемоглобіну (HbА1с) і наявності макросудинних ускладнень. Також вивчали влив ІМТ на досліджувані медичні та соціальні чинники з використанням методу порівняльного аналізу. Статистичну обробку отриманих даних здійснювали за допомогою програми Statistika 10.0 (StatSoft). Результати та обговорення. Не встановлено достовірних відмінностей ІМТ залежно від території та місця проживання хворих, тривалості ЦД, рівня HbА1с, медикаментозної тактики та наявності макросудинних ускладнень; тривалості ЦД 2-го типу, середнього рівня HbА1с, медикаментозної тактики та частоти макросудинних ускладнень залежно від ІМТ; рівня HbА1с залежно від макросудинних ускладнень, медикаментозної тактики та ожиріння. Не встановлено кореляції досліджуваних медичних та соціальних чинників з ІМТ, крім зниження частоти призначення інсулінотерапії та підвищення частоти призначення комбінованої терапії у жінок при збільшенні ІМТ. Середні показники ІМТ та рівень HbА1с були вище у жінок. Висновки. На ІМТ не мають достовірного впливу територія та місце проживання хворого, тривалість ЦД, рівень НbА1с, перенесений інфаркт міокарда (ІМ) у чоловіків та жінок, синдром діабетичної стопи (СДС) у чоловіків та інсульт у жінок, але помірно впливають медикаментозна тактика у чоловіків та жінок, інсульт у чоловіків та СДС у жінок. ІМТ не має достовірного впливу на частоту ІМ та інсульту, частоту призначення пер­оральної терапії та середній рівень HbА1с у чоловіків та жінок, частоту СДС та частоту призначення комбінованої терапії у чоловіків, але суттєво впливає на частоту призначення інсулінотерапії та комбінованої терапії у жінок, помірно впливає на тривалість ЦД у чоловіків та жінок, частоту СДС у жінок та частоту призначення інсулінотерапії у чоловіків. Зі збільшенням ІМТ у жінок зростає частота призначення комбінованої терапії, але знижується частота призначення інсулінотерапії.

Біографії авторів

Z. G. Krushinska, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Крушинська Зоя Григорівна, ст. наук. співр. відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень, Заслужений лікар України 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А Тел. (044) 254-34-53

T. Yu. Yuzvenko, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Юзвенко Тетяна Юріївна, д. мед. н., ст. наук. співр. 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А Тел. (044) 254-32-23

S. M. Tkach, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Ткач Сергій Михайлович, д. мед. н., проф., головн. наук. співр. відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень, Заслужений лікар України, дійсний член американської гастроентерологічної асоціації, член Європейського панкреатологічного клубу, член правління Української гастроентерологічної асоціації 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

Посилання

American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2018. Diabetes Care. 2018;41(1).

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th ed. Brussels: IDF, 2017.

Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(2):88-98. doi: 10.1038/nrendo.2017.151.

Global status report on noncommunicable diseases 2014. WHO/NMH/NVI/15.1 ISBN: 978 92 4 156485 4: 298.

Ozhyrenye y dyabet: zamedlennaia katastrofa. Vstupytelnуi doklad na 47-m zasedanyy Natsyonalnoi akademyy medytsynу. D-r Marharet Chen. Heneralnуi dyrektor Vsemyrnoi orhanyzatsyy zdravookhranenyia. Vashynhton, okruh Kolumbyia, SShA 17 oktiabria 2016 h. https://www.who.int/dg/speeches/2016/obesity-diabetes-disaster/ru/.Abdullah S Al-Goblan, Mohammed A Al-Alfi, Muhammad Z. Khan. Mechanism linking diabetes mellitus and obesity. Diabetes Metab Syndr Obes. 2014;7:587-591. Published online 2014 Dec 4. doi: 10. 2147/ DMSO. S67400.

Kahn S, Hull R, Utzschneider K. Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. Nature. 2006;444:840-846. doi:10.1038/nature05482.

Scheen AJ. Pathophysiology of type 2 diabetes. Acta Clin Belg. 2003;58(6):335-341.

Informatsiinyi biuleten o diabeti VOOZ: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/diabetes.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження