DOI: https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-81

Розлади сну в жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозливим перериванням вагітності та прогестероновою недостатністю на ранніх термінах вагітності

I. Yu. Romanenko

Анотація


Введення. Крім того, що жінки, залучені в збройний конфлікт, часто знаходяться під впливом травмуючих подій і щоденних стресів із ризиком підвищеного рівня психічних розладів, вагітність сама по собі є критичним етапом у розвитку особистості жінки. В останні роки збільшується кількість досліджень, присвячених вивченню психофізіологічного стану вагітних жінок, за даними яких на порушення сну скаржаться від 11,5 до 85 % вагітних.

Мета роботи — оцінка якості сну в жінок із загрозливим перериванням вагітності та прогестероновою недостатністю на ранніх термінах вагітності, які проживають в Луганській області та мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для вдосконалення лікувально-профілактичних заходів та профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у таких жінок.

Матеріали та методи. Обстежено 112 вагітних, які перебували на стаціонарному лікуванні з приводу загрозливого переривання вагітності в лі­­карнях, які розташовані в Луганській області. З них 48 жінок мали статус ВПО. Контрольну групу склали 64 вагітні жінки з необтяженим анамнезом із фізіологічним перебігом вагітності аналогіч­­ного гестаційного терміну. Для оцінки якості сну застосовувався Опитувальник якості сну Центру сомнології.

Результати та обговорення. Порушення сну мали місце у 28 (58,33 %) вагітних основної групи, у контрольній групі — не зареєстровані. Прикордонні розлади сну зафіксовані у 13 (27,08 %) і 6 (9,38 %) пацієнтів відповідно. Показник якості сну в основній групі склав 18,00 (17,00—19,75) балів і був достовірно нижче даних контрольної групи — 24,00 (23,00—25,00) бали (р = 0,0001). Пресомнічні порушення зустрічаються у 12 (25,00 %), інтрасомнічні — у 23 (47,92 %), постсомнічні — у 2 (4,17 %) жінок основної групи, у контрольній групі — не відзначені.

Висновки. У вагітних жінок із загрозливим перериванням вагітності та прогестероновою недостатністю на ранніх термінах вагітності, які проживають у Луганській області та мають статус ВПО, порушення сну відзначені в кожної другої, пограничні розлади — у кожної третьої обстеженої. Сполучення пре- та інтрасомнічних порушень відзначено в кожної сьомої обстеженої. Показник якості сну був достовірно нижче даних контрольної групи. Вив­чення показників якості сну в кожному конкретному випадку дозволить індивідуалізувати підхід до ведення та розробити в разі потреби реабілітаційні заходи з метою впливу на змінені керовані характеристики стану здоров’я.

Ключові слова


вагітність; внутрішньо переміщені особи; загрозливе переривання вагітності; порушення сну

Повний текст:

PDF

Посилання


Рыбалка А.Н. Психологическая адаптация женщин во время беременности и послеродов // ЗдоровьеУкраины. – 2011. – № 3 (42). – С. 44-49.

Ry`balka A.N. Psikhologicheskaya adaptacziya zhenshhin vo vremya beremennosti i poslerodov [Psychological adaptation of women duringpregnancyandafter childbirth] (Rus). Zdorov`eUkrainy`[HealthofUkraine](Rus). 2011;3(42):44-9.

Короткова Н.А. Стресс после родов – последствия для матери и ребенка/Н.А.Короткова, Т.А.Федорова// Вестник новых медицинских технологий. – 2010. – Т. ХVII, № 4. – С. 139-141.

Korotkova N.A., Fedorova T.A. Stress posle rodov – posledstviya dlya materi i rebenka[Stressafterchildbirth - consequencesformotherandchild] (Rus).Vestniknovy`khmediczinskikhtekhnologij [Bulletin of new medical technologies] (Rus). 2010; ХVII(4):139-41.

Мадаева И.М., Колесникова Л.И., Протопопова Н.В. и соавт. Особенности паттерна сна во время беременности. //Вестн Росс Акад Мед Наук.– 2014. – №(1-2) – Р. 93-7.

Madaeva I.M KolesnikovaLI, ProtopopovaNV, etal. Osobennostipatternasnavovremyaberemennosti[Features of the sleep pattern during pregnancy] (Rus).Vestn Ross Akad Med Nauk [Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences] (Rus). 2014;1-2:93-7.

Вейн А.М., Елигулашвили Т.С., Полуэктов М.Г. Синдром апноэ во сне и другие расстройства дыхания, связанные со сном: клиника, диагностика, лечение. М.: ЭйдосМедиа, 2002. – 310 с.

Vejn A.M., Eligulashvili T.S., Polue`ktov M.G. Sindromapnoe`vosne i drugierasstrojstvady`khaniya, svyazanny`esosnom: klinika, diagnostika, lechenie[Sleepapneasyndromeandothersleepdisordersassociatedwithsleep: clinicalpresentation, diagnosis, treatment](Rus). M: E`jdosMedia;2002:310.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter