DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(64).2018.149981

Опороформувальні остеокорегувальні оперативні втручання у хворих із синдромом діабетичної стопи

О. М. Бєсєдін, С. О. Косульников, С. О. Тарнапольський, К. В. Кравченко, С. І. Карпенко

Анотація


В Україні спостерігається чітка тенденція до збільшення кількості хворих на цукровий діабет та на таке ускладнення як синдром діабетичної стопи. Відповідно зростає кількість хворих, яким виконано ампутації нижніх кінцівок на різних анатомічних рівнях. Зважаючи на досить велику кількість хворих, яким виконані ампутації переднього відділу стопи із формуванням патологічної кукси, автором виділені основні причини цього та шляхи їх подолання. Серед основних є відсутність адекватної системи кабінетів діабетичної стопи та протезного забезпечення хворих.Для поліпшення результатів лікування невропатичних виразок за умови відсутності ортопедичного взуття запропонована методика субкапітулярної остеотомії плеснової кістки на чітко визначеній відстані на межі дистальної та медіальної частини під прямим кутом.З метою уникнення відведення дистального відділу стопи та збереження опороздатності стопи при ампутації її переднього відділу нами розроблена методика остеокорегувальної ахілотомії. У подальшому з метою корекції підошвової флексії та супінації стопи після виконання остеокорегувальної ахілотомії нами запропоновано транспозицію сухожилля переднього великогомілкового м'яза та його фіксацію до кубоподібної і латеральної клиноподібної кісток. Ортопедичний захист стоп проводився за допомогою Total Contact Cast пов'язок у знімному варіанті.Виконання запропонованих опороформувальних остеокорегувальних
оперативних втручань дозволило ліквідувати пресорну невропатичну виразку підошви та сформувати опороздатну куксу стопи у хворих із синдромом діабетичної стопи.


Ключові слова


синдром діабетичної стопи; невропатична виразка підошви; остеокорегувальна ахілотомія

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorobeiko MB. [Diabetic foot syndrome: farfetched or real threat?] Clinical Endocrinology Endocrine Surgery. 2017; (1):81-89. [Ukrainian].

Grekova NM, Bordunovskiy VN. Khirurgiya diabeticheskoy stopy [Surgery of diabetic foot]. Moscow: "Medpraktika-M"; 2009. 188 p. [Russian].

Galstyan GR, Tokmakova AYu, Egorova DN, et al. [Clinical guidelines for diagnosis and treatment of diabetic foot syndrome]. Wounds and Wound Infections. The prof. B.M. Kostyuchenko Journal. 2015; 2(3):63-84. [Russian].

Sviridov NV, Golodnikov AYe. [The rationale for use of adipose tissue graft for the surgical treatment of spacious postoperative wound defects on the foot in diabetic patients]. Clinical Endocrinology Endocrine Surgery. 2017; (1):40-48. [Ukrainian].

Bakker K, Apelqvist J, Lipsky BA, Van Netten JJ; International Working Group on the Diabetic Foot. The 2015 IWGDF guidance documents on prevention and management of foot problems in diabetes: development of an evidence-based global consensus. Diabetes Metab Res Rev. 2016 Jan; 32 Suppl 1:2-6. https://doi.org/10.1002/dmrr.2694.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Горобейко, М.Б. Синдром діабетичної стопи. Надумана чи реальна загроза / М.Б. Горобейко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – № 1(57). – С. 81-89. – Режим доступу : DOI : 10.24026/1818-1384.1(57).2017.96946.


Грекова, Н.М. Хирургия диабетической стопы / Н.М. Грекова, В.Н. Бордуновский. – М: «МЕДПРАКТИКА-М», 2009. – 188 с.


Клинические рекомендации по диагностике и лечению синдрома диабетической стопы / [Г.Р. Галстян, А.Ю. Токмакова, Д.Н. Егорова и др.]. // Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костюченка. – 2015. – Т. 2, №3. – С. 63–84.


Свиридов, М. Обґрунтування застосування жирової тканини для хірургічного лікування поширених післяопераційних раневих дефектів стоп у хворих на цукровий діабет / М. Свиридов, А. Голодніков // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – № 1(57). – С. 40-48. – Режим доступу : DOI : 10.24026/1818-
1384.1(57).2017.96988.


International Working Group on the Diabetic Foot. The 2015 IWGDF guidance documents on prevention and management of foot problems in diabetes: development of an evidence-based global consensus / K. Bakker, J. Apelqvist, B.A. Lipsky, J.J. Van Netten. // Diabetes Metab Res Rev. – 2016. – Suppl. 1. – P. 2–6. https://doi.org/10.1002/dmrr.2694Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter