Фінансування журналу

Видавець

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
є головною науково-дослідною установою з питань ендокринології та ендокринної хірургії та сучасною багатопрофільною клінічною установою Міністерства охорони здоров’я України,
створеною Указом Президента України 16.12.1994 №694/94.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • надання якісної, своєчасної та висококваліфікованої медичної допомоги за 56 лікарськими спеціальностями (у першу чергу з ендокринології, дитячої ендокринології, ендокринної хірургії, ендокринної гінекології, кардіології) та 8 сестринськими спеціальностями з урахуванням найкращого світового та вітчизняного досвіду та у тісній співпраці клініки та науки;
  • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
  • розроблення, наукове обґрунтування та впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації ендокринних захворювань;
  • освітня діяльність з підготовки наукових кадрів (аспірантура, спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності «ендокринологія», підвищення рівня кваліфікації лікарів (інтернатура, курси підвищення кваліфікації з питань ендокринології, діабетології, ендокринної хірургії та патологічної анатомії ендокринних органів, стажування тощо) та молодших спеціалістів з вищою медичною освітою;
  • науково-методичне забезпечення діяльності МОЗ України з питань ендокринології та ендокринної хірургії;
  • міжнародне співробітництво з питань ендокринології та ендокринної хірургії;
  • видання спеціалізованого наукового журналу „Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія”, методичних рекомендацій, інформаційних листів;
  • розробка та впровадження нововведень для практичних лікарів;
  • проведення клінічних досліджень лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання;
  • надання організаційно-методичної (опрацювання місцевих програм та інших актів з питань ендокринології та ендокринної хірургії, в першу чергу по цукровому діабету, йодефіцитним захворюванням тощо), науково-практичної (виїзні тематичні курси удосконалення лікарів за 6-тю темами, семінари, мастер-класи тощо) та лікувально-консультативної (консультація пацієнтів та лікарів, практична допомога лікарям) допомоги закладам охорони здоров’я та лікарям України.

УНПЦЕХ, ТЕОіТ МОЗ України (URPCES, TEO&T of the Ministry of Health of Ukraine)