Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал є науковим рецензованим українським (з міжнародною участю) виданням, спрямованим на просування передових медичних знань в галузі ендокринології та вдосконалення допомоги пацієнтам з ендокринними захворюваннями або їх профілактики.
Публікації можуть носити характер оригінальних наукових досліджень, як практичного та і фундаментального напрямку, огляду сучасної літератури, лекції, обміну кращим клінічним досвідом з демонстрацією клінічних спостережень, дискусії, у тому числі у форматі «Лист до редакції», дайджесту медичної інформації за окремими напрямками, інформації щодо медичних форумів.

Статті публікуються українською чи російською мовами. У разі публікації статті англійською, вона повинна мати розширену анотацію українською.

 

Політика розділів

Огляди літератури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Оригінальні дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Лекції

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Лекція

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія ендокринології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Клінічна практика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Огляд

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Оригінальне дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Клінічний випадок

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Новини та актуальна інформація

Вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дайджест наукової періодики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

In Memoriam

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Редакційна сторінка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інноваційні технології в ендокринній хірургії

ITES

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Передова стаття

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі рукописи, надіслані авторами для публікації у розділи “Оригінальні дослідження”, “Огляди” та “Клінічна практика”, проходять обов'язкову процедуру незалежного рецензування двома експертами, незалежними від редакції;
• Попереднє оцінювання рукописів проводить редакція. Редактор
журналу може на власний розсуд приймати рішення щодо відхилення
рукопису на підставі попереднього оцінювання або допущення рукопису до рецензування;
• В процесі рецензування оцінюються наступні аспекти дослідження:
оригінальність роботи, важливість отриманих результатів, коректність
методології, коректність формулювання отриманих результатів,
об'єктивність дискусійної частини, повнота та доречність списку
використаних джерел;
• Редакція журналу на власний розсуд узгоджує позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів. Остаточне рішення про
публікацію статей приймає Вчена рада Українського науково-
практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України на основі всебічного вивчення готових до друку версій рукописів;
• Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування: автори не знають рецензентів своїх статей, рецензентам не відомі автори рукописів, які вони рецензують;
• Стандартний термін виконання рецензії — 3 тижні з моменту згоди
рецензента; потенційні рецензенти можуть відмовлятися від виконання рецензій, якщо вони мають упередженість щодо предмету дослідження або з інших причин;
• Редакція обирає рецензентів для рукописів із числа авторів та читачів журналу, учасників конференцій, співорганізатором (інформаційним спонсором) яких є журнал, інших учених, компетентних у проблематиці видання;
• Одним з двох рецензентів рукопису може бути член редколегії видання, компетентний у проблематиці дослідження;
• Даючи згоду на виконання рецензії, рецензенти повинні підтвердити відсутність конфлікту інтересів щодо тематики рукопису;
• Рецензенти працюють добровільно та безоплатно; всі рецензії
отримують внутрішню оцінку редакції; для авторів найбільш корисних рецензій редакція може застосовувати нематеріальні засоби заохочення;
• Рукописи, відправлені авторам на доопрацювання, після повторного подання у редакцію, проходять процедуру повторного рецензування. Рецензентами під час повторного рецензування можуть бути вчені, які рецензували початкову версію рукопису;
• Рецензування відбувається у формі закритого анкетного опитування рецензентів на сайті журналу. Експерт, який погодився дати рецензію на рукопис, заповнює коротку анкету, в якій кожний з аспектів якості дослідження оцінюється ним за 5-бальною шкалою. Крім цього, експерт може дати текстовий коментар до рукопису та/або зробити для редакції версію рукопису з запропонованими правками;
• Копії рецензій (анкет, заповнених рецензентами) надсилаються авторам електронною поштою з сайту журналу. Імена рецензентів при цьому не розкриваються;
• Редакція може (але не зобов'язана) повідомляти рецензентам своє
остаточне рішення щодо публікації рецензованих ними рукописів.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...